Oblica
    Josip Baldić
    +385 95 525 6012 Kaštel Stari


Suvremena mala uljara sa dekanterom tipa MAIOR 1 prilagođena za rad po sistemu "Dvije faze".

2013. - 2013. Linija BABY 

2013. -       Linija MAIOR 1


Lokacija

Instalirano

CUCCIOLO
Maior