Lisjak-Krkavče
    Lisjak
    Šalara 28b Kopar
http://www.lisjak.com
  • Priprema - 07.06.2011
  • Montaža uljare - 2011 i 2012
  • Odkošćivač - 2012

Lokacija

Instalirano

Odkošćivač
Marte
Molinova Serie ORO
Klipna pumpa
Vanguard

Video