Stavke tagirena CENTRIFUGALNI EKSTRAKTOR

Vanguard

Vanguard

Služi za odvajanje  maslinovog  ulja  iz  tijesta - smjese samljevenih  maslina,  metodom  centrifugalne  sile. Promjenom regulacije specifične težine moguća je promjena sistema rada dekantera u tri i dvije faze, tj. spajanje vodene faze sa krutim otpadom ili svaka od faza (ulje, vode, kruti otpad) posebno. Sastoji se iz:  horizontalnog bubnja s mogučnošću dobave maslinovog tijesta  kroz centralnu horizontalnu os bubnja gdje je pričvršćena dobavna cijev, na ovom tipu separatora posebno unaprjeđena i zaštićena od habanja. U istom bubnju smješten je i horizontalni vijak – puž, koji služi za transport ostataka prerade “komina” prema  izlaznom kanalu gdje se nalazi novo konstruirani strugač smjese, a što omogućava samočišćenje unutrašnjosti bubnja, te tako dugotrajan rad bez potrebe zaustavljanja kontinuiranog procesa prerade. Cijeli ovaj sklop učvršćen je u robusnom kućištu koje je specijalnim zračnim amortizerima zaštićeno od vibracija, a poštivanjem normi zaštite na radu buka je smanjena na minimum. Svi dijelovi koji su u doticaju s uljem izrađeni su od visoko kvalitetnog INOX materijala.