Klipna pumpa

JEDNORADNA KLIPNA PUMPA

Klipna pumpa

Ova pumpa svojim kapacitetom zadovoljava brzo punjenje posuda za miješanje uz poštivanje uvijeta minimalne izloženosti samljevenog tijesta utjecaju zraka.
Koristi se i za eksport komina pri radu u dvije faze.
Potrošni dio na pumpi su brtve klipa pumpe.

 

Specifikacije

    • P125 | 3000/5000 kg/h | 3 Kw
    • P150 | 5000/7000 kg/h | 4 Kw

Strojevi u grupi

  • Klipna pumpa
    Klipna pumpa
  • Mono pumpa
    Mono pumpa