P 1500-2000 SA COMPACT

P 1500-2000 SA COMPACT

Ovaj separator služi za odvajanje vode i krutih nečistoća iz maslinovog ulja sa potpuno ručnom kontrolom i pranjem.>Koristi se u uljarama srednjih kapaciteta.

Plutone

Plutone

Isti separator služi za odvajanje vode i krutih nečistoća iz maslinovog ulja. Ovaj separator konstruiran je tako da može automatski ispirati krute nečistoće iz separiranog ulja, svi djelovi izrađeni su od vrhunskih materijala te su ispitani u radu. Nova konstrukcija separatora omogućava pranje separatora bez zaustavljanja vrtnje uz potpuno automatizirani proces ispiranja praćen integriranim PC kompjuterom. Ovako primjenjenom automatikom dnevno se stvaraju uštede i do 1,5 h/dan, a posebno treba naglasiti da separator neprestano radi sa bubnjem u kojemu nema nakupina taloga te kao rezultat imamo neprestano čisto ulje. Posebno ugrađenim elektromotornim ventilima omogućeno je ispiranje separatora uz upotrebu minimalne količine vode, a bez ikakvih gubitaka separiranog ulja.Moguća je kupnja sa ugrađenim automatskim sustavom za pranje ili sa odvojenim sistemom tipa MR CIP.

Valente

Valente

Isti separator služi za odvajanje vode i krutih nečistoća iz maslinovog ulja. Ovaj separator konstruiran je tako da može automatski ispirati krute nečistoće iz separiranog ulja, svi djelovi izrađeni su od vrhunskih materijala te su ispitani u radu. Nova konstrukcija separatora omogućava pranje separatora bez zaustavljanja vrtnje uz potpuno automatizirani proces ispiranja praćen integriranim PC kompjuterom. Ovako primjenjenom automatikom dnevno se stvaraju uštede i do 1,5 h/dan, a posebno treba naglasiti da separator neprestano radi sa bubnjem u kojemu nema nakupina taloga te kao rezultat imamo neprestano čisto ulje. Posebno ugrađenim elektromotornim ventilima omogućeno je ispiranje separatora uz upotrebu minimalne količine vode, a bez ikakvih gubitaka separiranog ulja. Moguća je kupnja sa odvojenim sistemom za pranje tipa MR CIP.