Stavke tagirena PERAčICA MASLINA

Optima

Optima

koja služi za pranje maslina i odvajanje zemlje, kamenja i eventualnih metalnih nečistoća. Izrađena od INOX materijala i opremljena sa „kipom“ za brzo čišćenje kamenja i zemlje.