BALDASAR tank

Separacijski tank za vegetativnu vodu

BALDASAR tank

Separacijski tank za kontrolu vegatativne vode u uljarama koje rade u tri faze sa mogućnošću odvajanja ulja i ponovnog separiranja.
Ovim tankom suzbijamo mogućnost gubitka ulja u radu u tri faze.