Postolje za kante

Postolje za održavanje čistoće u skladištima i uljarama

Postolje za kante

Postolje za kante veličinom prilagođeno korisniku.
Služi za održavanje čistoće u skladištima i uljarama ako dođe do kapanja i prelijevanja pri punjenju raznih posuda i kanti.

Galerija Slika