Orgula
    Marušići

Suvremena uljara sa dekanterom tipa MAIOR 3 prilagođena sistemu rada u dvije faze.

  • Montaza uljare

Lokacija

Instalirano

Maior