Optima

INOX PERAČICA SA UREĐAJEM ZA SEPARACIJU KAMENJA

Optima

koja služi za pranje maslina i odvajanje zemlje, kamenja i eventualnih metalnih nečistoća. Izrađena od INOX materijala i opremljena sa „kipom“ za brzo čišćenje kamenja i zemlje.

Specifikacije

    • Model L10 | 1000-2000 kg/h | 1.9kW
    • Model L20 | 2500-5000 kg/h | 2.7kW
    • Model L30 | 5000-7000 kg/h | 4.9kW

Instalirano u sljedećim uljarama