Novak Commerce
    Kaštel Lukšić

Suvremena uljara sa potpuno automatskim separatorom tipa MARTE i dekanterom tipa ELEPHANT 4702 koji je prilagođen sistemu rada u dvije faze. 

2003. - 2006. Linija MAIOR 1

2006. -           Linija ELEPHANT 4702

  • Montaza uljare
  • Novak modifikacije
  • Novi separator Marte

Lokacija

Instalirano

Klipna pumpa
Vibrovaška sa panoramskim staklom
Marte
Optima