Spi

CENTRIFUGALNI EKSTRAKTOR TIP SPI

Spi

Služi za odvajanje  maslinovog  ulja  iz  tijesta - smjese samljevenih  maslina,  metodom  centrifugalne  sile. Dekanter sa mogućnošću rada SAMO u dvije faze. Sastoji se iz:  horizontalnog bubnja s mogučnošću dobave maslinovog tijesta  kroz centralnu horizontalnu os bubnja gdje je pričvršćena dobavna cijev, na ovom tipu separatora posebno unaprjeđena i zaštićena od habanja. U istom bubnju smješten je i horizontalni vijak – puž, koji služi za transport ostataka prerade “komina” prema  izlaznom kanalu gdje se nalazi novo konstruirani strugač smjese, a što omogućava samočišćenje unutrašnjosti bubnja, te tako dugotrajan rad bez potrebe zaustavljanja kontinuiranog procesa prerade. Cijeli ovaj sklop učvršćen je u robusnom kućištu koje je specijalnim zračnim amortizerima zaštićeno od vibracija, a poštivanjem normi zaštite na radu buka je smanjena na minimum. Svi dijelovi koji su u doticaju s uljem izrađeni su od visoko kvalitetnog INOX materijala.

 

Specifikacije

  • SPI 111S
  • SPI 211S
  • SPI 222S
  • SPI 333S
  • SPI 444S

Instalirano u sljedećim uljarama

Ostali proizvodi u grupi

 • EFFE
  EFFE
 • LEOPARD
  LEOPARD
 • Maior
  Maior
 • Spi
  Spi
 • Vanguard
  Vanguard